M-ARK:s styrelse 2022-2023

M-arks styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. Styrelsen skall utöver ordföranden ha sex ordinarie ledamöter och två suppleanter vilka utses på årsmötet. Ordföranden skall vara länsmuseichef eller inneha motsvarande befattning och väljes av årsmötet på ett år.

Ordförande
Mikael Eboskog, Bohusläns museum
mikael.eboskog [a] bohuslansmuseum.se

Vice Ordförande
Anna Ölund, Upplandsmuseet
anna.olund [a] upplandsmuseet.se

Sekreterare
Madeleine Nilsson, Västernorrlands museum
madeleine.nilsson [a] vnmuseum.se

Kassör
Anders Edring, Sydsvensk Arkeologi AB
anders.edring [a] sydsvenskarkeologi.se

Ledamot
Mats Magnusson, Östergötlands museum
mats.magnusson [a] ostergotlandsmuseum.se

Ledamot
Ann-Marie Nordman, Jönköpings läns museum
ann-marie.nordman [a] jkpglm.se

Ledamot
Per Wranning, Kulturmiljö Halland
per.wranning [a] museumhalland.se

Ledamot
Aja Guldåker, Kulturen i Lund
aja.guldaker [a] kulturen.com

Suppleant
Tom Wennberg, Göteborgs stadsmuseum
tom.wennberg [a] kultur.goteborg.se

Suppleant
Johan Åstrand, Museiarkeolgi Sydost
johan.astrand [a] kalmarlansmuseum.se