M-ARK:s styrelse 2022-2023

M-arks styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. Styrelsen skall utöver ordföranden ha sex ordinarie ledamöter och två suppleanter vilka utses på årsmötet. Ordföranden skall vara länsmuseichef eller inneha motsvarande befattning och väljes av årsmötet på ett år.

Ordförande
Mikael Eboskog, Bohusläns museum
mikael.eboskog [a] bohuslansmuseum.se

Vice Ordförande
Anna Ölund, Upplandsmuseet
anna.olund [a] upplandsmuseet.se

Kassör
Anders Edring, Sydsvensk Arkeologi AB
anders.edring [a] sydsvenskarkeologi.se

Sekreterare
Mats Magnusson, Östergötlands museum
mats.magnusson [a] ostergotlandsmuseum.se

Ledamot
Ann-Marie Nordman, Jönköpings läns museum
ann-marie.nordman [a] jkpglm.se

Ledamot
Per Wranning, Kulturmiljö Halland
per.wranning [a] museumhalland.se

Ledamot
Eva Carlsson, Dalarnas museum
eva.carlsson [a] dalarnasmuseum.se

Ledamot
Helena Victor, Kalmar läns museum
Tjänsteledig

Suppleant
Madeleine Nilsson, Västernorrlands museum
madeleine.nilsson [a] vnmuseum.se

Suppleant
Tom Wennberg, Göteborgs stadsmuseum
tom.wennberg [a] kultur.goteborg.se