Dalarnas museums arkeologer söker svar på frågor om människors liv från istid till nutid. Mycket av historien ligger begravd i marken vi kliver på. Arkeologi handlar om att försöka tolka dessa spår för att få kunskap om äldre tider – men också för att bättre förstå varför det ser ut som det gör idag.

Vi gör allt från inventeringar och utredningar till undersökningar av fornlämningar både på landsbygden och i städerna. En annan del i vårt arbete är att svara på allmänhetens frågor om fornlämningar och kulturmiljöer. Vi skriver naturligtvis också en rad rapporter och informerar kring undersökningar och det historiska landskapet.

Hemsida Instagram FaceBook

Kontaktperson
eva.carlsson [a] dalarnasmuseum.se