Arkeologerna vid Göteborgs stadsmuseum ansvarar tillsammans med övriga Kulturmiljöenheten för att kulturvärden tas till vara, lyfts fram och utvecklas i staden. Bland annat genom att vara Kulturförvaltningens remisshanteringsinstans för plan- och bygglovsfrågor samt genom att bidra till publika möten och aktiv förvaltning av museets samlingar.

Stadsmuseet utför också arkeologiska utredningar och undersökningar i Göteborgs kommun. Uppdragen kan gälla samtliga tidsperioder, från stenålder fram till 1800-talet, och variera i omfattning.

Hemsida Instagram Facebook

Kontaktperson
dennis.axelsson [a] kultur.goteborg.se