Blekinge museum utför sedan närmare 100 år arkeologiska undersökningar inom det egna länet. Ibland rör det sig om enklare besiktningar och små grävinsatser, och i andra fall större och mer komplicerade utgrävningar. Oftast utförs arkeologin inför exploateringar av olika slag, som ex hus- och vägbyggen eller nedgrävning av ledningar. Blekinge museum är dock även involverat i forskningsprojekt, då i samarbete med högskolor eller andra grävande institutioner.

Hemsida blogg Instagram FaceBook

Kontaktperson
mikael.henriksson [a] blekingemuseum.se