På Östergötlands museum är vi åtta arkeologer. Vi hjälper dig gärna om du har några frågor som rör arkeologi, historia, äldre kartmaterial eller litteraturtips. Vi kan även hjälpa dig rätt i skog och mark när du behöver veta om det finns fornlämningar i området du ska gallra eller slutavverka.

I museets arkiv och magasin har vi tillgång till kunskap och föremål som samlats in under nästan 100 år. Mycket av materialet handlar just om arkeologiska undersökningar eller föremål som hittats vid t ex jordbruksarbete. Denna samlade kunskap hjälper oss att sätta in dagens samhälle i ett historiskt sammanhang.

Vi arbetar ständigt tillsammans med andra för att nå det bästa resultatet i våra uppdrag. Tillsammans med olika analysföretag, universitet, allmänhet, kommuner, länsstyrelsen, företag, föreningar, församlingar m fl jobbar vi effektivt och tillför ny spännande kunskap om Östergötlands historia.

Hemsida blogg Instagram Facebook

Kontaktperson
mats.magnusson [a] ostergotlandsmuseum.se