Avdelningen för arkeologi och kulturmiljö bedriver huvudsakligen arkeologisk uppdragsverksamhet. Men vi har även offentliga anslag för att möta samhällets och allmänhetens frågor om länets kulturhistoria. Vårt arbete syftar till att bevara, vårda och sprida kunskap om fornlämningar och kulturmiljöer.

Den arkeologiska avdelningen består idag av 8 personer med bred kompetens inom arkeologi och kulturgeografi. Vi har även forskarkompetens. Varje år utför vi hundratals uppdrag åt kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner. Enklare rådgivning utför vi kostnadsfritt. Kulturhistoriska förstudier, landskapsanalyser och andra kunskapsunderlag genomförs på konsultbasis.

Hemsida blogg Instagram Facebook

Kontaktperson
mikael.nordstrom [a] jkpglm.se