Kulturmiljö Halland är en del av Hallands Kulturhistoriska Museum och bedriver en omfattande verksamhet som rör arkeologi, byggnadsvård och kulturlandskap. Vi deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom rådgivning till allmänhet och myndigheter. Genom kontinuerlig arkeologisk och bebyggelseantikvarisk uppdragsverksamhet samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt utökas kunskaperna kring Hallands historia.

Vår arkeologiska enhet består idag av nio personer med bred och mångårig kunskap och kompetens.

Vi utför på uppdrag arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar i Hallands län. Uppdragen kan beröra alla tider, från äldsta stenålder till tidigmodern tid och vara av olika omfattning, från enstaka gravar till större boplatser och stadstomter.

Vi hjälper förstås även gärna till om ni – privatpersoner och skolor – har frågor kring arkeologi, historia, äldre kartmaterial eller vill ha litteraturtips.

Hemsida blogg Instagram Facebook

Kontaktperson
per.wranning [a] museumhalland.se