Vår arkeologiska verksamhet spänner från att utföra omfattande arkeologiska och marinarkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Vi kombinerar hög ämneskompetens med professionalitet i utförandet och god förmåga att hantera komplexa undersökningsprojekt. Vi utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Våra arkeologer har utfört arkeologiska undersökningar i Västsverige i mer än 30 år. Inom verksamheten arbetar för närvarande 17 arkeologer.

Hemsida blogg Instagram Facebook

Kontaktperson: Magnus Rolöf
uppdrag [a] bohuslansmuseum.se