Vi är en del av Kalmar läns museum och arbetar främst med uppdragsarkeologiska undersökningar i Kalmar och Kronobergs län. Vi deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samverkan med länens kommuner och länsstyrelser och bidrar på så vis till en hållbar utveckling.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i alla typer av arkeologiska projekt och kan erbjuda kostnadseffektiva och kvalitativa inventeringar, miljökonsekvens-beskrivningar, utredningar samt för- och slutundersökningar. Utöver detta erbjuder vi också rådgivning inför olika typer av samhälls- och utvecklingsprojekt, skyltning av fornlämnings- och kulturhistoriska miljöer, forskning- och utbildning samt digital utveckling.

Hemsida Instagram Facebook

Kontaktperson
helena.victor [a] kalmarlansmuseum.se