Sydsvensk Arkeologi AB är inriktat på uppdragsarkeologi i södra Sverige. Vi erbjuder tjänster inom alla sorters arkeologiska uppdrag – utredningar, förundersökningar och undersökningar. 

Sydsvensk Arkeologi AB har varit verksamt sedan år 2010 och är ett av Regionmuseet Kristianstad helägt aktiebolag. Företaget har sina rötter i den arkeologiska verksamheten vid Malmö muséer och Regionmuseet Kristianstad. 

En bärande del i vår profil är kopplingen till de regionala museernas samhällsuppdrag: att samla och bygga kunskap om kulturhistoria och tillgängliggöra och förmedla resultaten till allmänheten. 

Hemsida blogg Facebook

Kontaktpersoner
nils.johansson [a] sydsvenskarkeologi.se
anders.edring [a] sydsvenskarkeologi.se