Välkommen till Museiarkeologiska branschorganisationen!
M-ark är de regionala och kommunala museernas branschorganisation för arkeologi. Vårt syfte är att stödja våra medlemmar i sitt arbete med att utveckla, bygga upp och kommunicera arkeologisk kunskap som bidrar till samhällsrelevans. Kort sagt – en samhällsnyttig arkeologi för alla.