På Västergötlands museum utför vi alla typer av arkeologiska uppdrag, undersökningar, kulturhistorisk landskapsanalys, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, forskning med mera. Våra arkeologer har utfört arkeologiska undersökningar i Skaraborgsområdet i mer än 20 år.

Vår arkeologiska verksamhet spänner från stora och omfattande arkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Vi kombinerar hög ämneskompetens med professionalitet i utförandet och god förmåga att hantera avancerade undersökningsprojekt.

Hemsida Instagram Facebook

Kontaktperson
maria.norrman [a] vgmuseum.se