Kulturens arkeologiska verksamhet började i slutet av 1800-talet. Vår inriktning är främst medeltidsarkeologi, men vi arbetar även med andra tidsperioder. De omfattande arkeologiska samlingarna belyser främst medeltidens kulturhistoria i Lund.

Kulturens ställning som bevakare av de arkeologiska lämningarna i Lund och inriktningen mot medeltiden etablerades tidigt och är fortfarande stark. Men sedan ett antal år tillbaka verkar Kulturens arkeologer även i andra delar av Skåne eller Sverige och arbetar även med andra tidsperioder än medeltiden, i första hand järnåldern och den efterreformatoriska perioden.

Kulturens arkeologiska arkiv och föremålssamlingar är mycket omfattande och speglar i första hand den långa verksamheten i Lund och utställningarna belyser främst medeltidens kulturhistoria med staden i fokus.

Hemsida blogg Instagram Facebook

Kontaktperson
conny.johanssonherven [a] kulturen.com