Den arkeologiska verksamhet som Förvaltningen för kulturutveckling/Lödöse museum utför sträcker sig från arkeologiska undersökningar till att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Vi utför arkeologiska uppdrag – undersökningar, kulturhistorisk landskapsanalys, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd med mera.

Lödöse museum har bedrivit arkeologiska uppdrag och forskning i Västsverige sedan 1960-talet. Vårt mål är att samla in och bygga upp kunskap om länens kulturhistoria samt att se till att resultaten blir tillgängliga och förmedlade till allmänheten.

Hemsida Instagram Facebook

Kontaktperson
anton.lazarides [a] vgregion.se