Värmlands Museum har bedrivit uppdragsarkeologi sedan 1990. Detta har medfört unik kunskap om Värmlands för- och kulturhistoria som hela tiden byggs på genom nya arkeologiska uppdrag och forskningsprogram.

Värmlands Museums arkeologer har en bred kompetens och mångårig erfarenhet av alla typer av arkeologiska uppdrag, och genomför allt från mindre utredningar och inventeringar till större arkeologiska undersökningar. 

En viktig del i det arkeologiska arbetet är att svara på allmänhetens frågor om fornlämningar och kulturmiljön. Arkeologerna arbetar även med att besiktiga nyanmälda fornlämningar samt hålla kurser och föreläsningar om länets historia och förhistoria. Varje år produceras en rad skrifter och artiklar kring det historiska och förhistoriska landskapet i Värmland.

Hemsida Instagram Facebook

Kontaktperson
hans.olsson [a] varmlandsmuseum.se