Styrelsen

M-arks styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. Styrelsen skall utöver ordföranden ha sex ordinarie ledamöter och två suppleanter vilka utses på årsmötet. Ordföranden skall vara länsmuseichef eller inneha motsvarande befattning och väljes av årsmötet på ett år.

Olof Hermelin
Olof Hermelin

Ordförande
Länsmuseichef, Östergötlands museum
 

Per Lekberg
Per Lekberg

Vice ordförande
Enhetschef, Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum

Mikael Nordström
Mikael Nordström

Sekreterare
Enhetschef, Jönköpings läns museum

Nils Johansson
Nils Johansson

Kassör
VD, Sydsvensk Arkeologi AB

Conny Johansson Herven
Conny Johansson Herven

Revisor
Avdelningschef, Kulturen

Richard Grönwall
Richard Grönwall

Ledamot
Enhetschef, Stockholms läns museum

Mikael Henriksson
Mikael Henriksson

Ledamot
Enhetschef arkeologi, Blekinge museum

Pernilla Morner Åhman
Pernilla Morner Åhman

Ledamot
Arkeolog, Västarvet

Ulf Ragnesten
Ulf Ragnesten

Ledamot
Fil. dr. arkeolog, Göteborgs stadsmuseum

Anna Ulfstrand
Anna Ulfstrand

Ledamot
Enhetschef, Stockholms stadsmuseum

Gertie Ericsson
Gertie Ericsson

Suppleant
Arkeolog, Kulturen Lund

Malin Lucas
Malin Lucas

Suppleant
Arkeolog, Upplandsmuseet

Publicerad: 2016-02-03 kl. 09.14