Sagt på styrelsemötet

Här kommer protokoll från M-arks styrelsemöten att läggas ut.

Vid senaste mötet den 19 november 2015 omvaldes Olof Hermelin (Östergötlands museum) till ordförande för ett år och Per Lekberg (Kalmar läns museum) utsågs vid det konstituerande mötet till voce ordförande för ett år. Övriga styrelseposter och medlemmar finns information om här.

Protokoll M-arks årsmöte 2015-11-19 (pdf)
Styrelseprotokoll 2015-11-19 (pdf)

Publicerad: 2016-02-03 kl. 09.18