M-ARKs skriftserie

För att kunna utveckla en framgångsrik museiarkeologi måste den kunskap som genereras genom vår verksamhet presenteras och nå ut till en mångfacetterad publik. Att ge ut temaböcker ser M-ARK som ett led i detta utvecklingsarbete.  Våra temaböcker ger inte bara en nationell täckning av museiarkeologiska resultat utan publikationerna hjälper också till att förverkliga vår målsättning om en samhällsnyttig arkeologi för alla.

I november 2015 ges den första boken i M-ARKs skriftserie ut, med titeln Döden. Redaktör för publikationen, som innehåller bidrag från mer än hälften av våra medlemsmuseer, är Ulrika Söderström, Museiarkeolgi sydost vid Kalmar läns museum.

Vill du beställa ett exemplar?

När boken är utgiven kommer du som inte har anknytning till något av våra medlemsmuseer kunna beställa ett exemplar via webben. Mer information kommer inom kort.

 

Publicerad: 2015-09-16 kl. 12.13

Senast ändrad: 2015-10-01 kl. 15.25