Årsmöte

M-arks årsmöte hölls på Kulturen i Lund den 19-20 november 2015, cirka 110 personer från samtliga medlemsorganisationer deltog. Vid årsmötet, som också kombineras med den årliga medlemskonferensen, föreslogs bl.a. några förändringar i organisationens stadgar. En av dessa förändringar rörde antalet styrelseledamöter varvid det beslutades att styrelsen nu ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utöver ordföranden och två suppleanter. Sammanlagt fick styrelsen fem nya medlemmar. Hela styrelsen hittar du här>>>

Protokoll från årsmöte 2015 (pdf)

Frågor besvaras av ordförande Olof Hermelin, Östergötlands museum.

I samband med årsmötet släpptes också den första upplaga av M-arks skriftserie med titeln Döden. Mer information om publikationen och om hur du beställer den finns här.

Publicerad: 2016-02-03 kl. 09.30