Tidigmoderna befästningar i Skandinavien och Baltikum – ett ämne för EAA i Vilnius 2016!

Många svenska orter har ett förflutet som fästningsstäder. I Kalmar blir det uppenbart genom de bevarade befästningsverken på Kvarnholmen. När det gäller Göteborg har murar och vallar demolerats, men vallgravarna utgör än idag ett framträdande inslag i stadsbilden. Så finns det platser som Jönköping där Kronan på 1600-talet hyste stora planer vilka bara delvis kom till utförande.

I berättelsen om stormaktstiden utgör dess fästningar och befästa städer en viktig pusselbit. Ämnet lyftes fram i vandringsutställningen City Fortresses in the Baltic Sea Region som mellan 2012 och 2015 visades i både Estland och Sverige. Vid den konferens som avslutade utställningen bildades ett nätverk. Några av dess medlemmar arrangerar nu en session med inriktning på tidigmodern fortifikation, på belägringsarkeologi samt på livet som det gestaltade sig i dessa mycket speciella miljöer utefter ständigt omtvistade gränser.

Välkomna med abstracts som skall vara konferensens arrangörer i Vilnius tillhanda senast den 15 februari:

http://eaavilnius2016.lt/the-call-for-papers-and-posters/

Publicerad: 2016-01-29 kl. 11.58