Möjlig medeltida hamn hittad i havet norr om Mollösund

Under hösten har Bohusläns museum gjort en marinarkeologisk utredning i havet norr om Mollösund inför att Orust kommun planerar att bygga ett nytt reningsverk i området. I samband med undersökningarna har marinarkeologerna gjort ett 40-tal dyk och undersökt botten på mellan 10 och 20 meters djup. Fynden från undersökningen stärker bilden man tidigare har känt till från området, att det haft stor betydelse för sjöfarten. Bland  fynden finns t ex ett fartygsvrak som efter analyser daterats till början av 1700-talet samt keramik. Ett speciellt fynd är en medeltida kanna av nordtyskt slag i prostengods vilken kan dateras till perioden 1250 till 1350.

Läs mer om undersökningen på Bohusläns museums hemsida>>>

Artikel om undersökningarna i Bohuslänningen den 26 november 2015>>>

 

Publicerad: 2015-11-30 kl. 15.42