Fransciskanerklostret i Linköping återfunnet

I början av november inledde arkeologerna vid Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i den sydvästra delen av Hospitalstorget i Linköping. Anledningen är att Linköpings kommun planerar att bygga om torget. Tidigare i år, under september och oktober, gjordes en provundersökning i området och nu är alltså arkeologerna, under ledning av Emma Karlsson, tillbaka för en mer omfattande undersökning. Arbetet kommer att pågå under november månad och till våren kommer fler ytor att undersökas.

Utgrävning

Foto: Östergötlands museum

När det nyligen framkom metertjocka murar och ett kalkstensgolv blev glädjen mycket stor, de bedöms nämligen vara tillhörande det franciskanerkloster som låg här under medeltid. Konventet grundades sannolikt i samband med biskop Bengts testamente 1287, som också anses vara det år som Linköping grundades. I samband med reformationen på 1500-talet stängdes klostret och hospitalet grundades. Det stängdes 1777. Men eftersom biskop Rhyzelius år 1733 angav att klostret legat norr om domkyrkan har man alltsedan dess trott att konventet legat vid biskopsgården. Först i slutet av lanserades Hospitalstorget som möjlig klosterplats och nu är det alltså sannolikt återfunnet.

Undersökningarna kommer visas vid två tillfällen:

Onsdagen den 18 november kl 12.00
Måndagen den 23 november kl 12.00

Läs mer om utgrävningarna på Östergötlands museums blogg>>>

Arkeologerna intervjuas om de spännande resultaten i Corren>>>

 

Publicerad: 2015-11-18 kl. 08.52