Avhandling om vikingatida vapen - och ryttargravar publiceras efter 46 år

Nu publicerar Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) Henry Simonssons licentiatavhandling från 1969 rörande vikingatida vapen- och ryttargravar. Texten i avhandlingen som tidigare endast funnits i ett antal arkivexemplar är oförändrad men kartor har digitaliserats och ett urval av författarens svartvita fotografier har inkorporerats.

Ett inledande nyskrivet kapitel av Anna Lihammer sätter in avhandlingen i ett större sammanhang och diskuterar hur den kan användas som utgångspunkt för aktuella forskningsfrågor. Förhoppningen är att Henry Simonssons insats ska ges den större spridning som man anser den förtjänar och komma till nytta både för uppdragsarkeologin och i ett vidare perspektiv den intresserade allmänheten.

Boken släpps den 24 november 2015 vid en ceremoni på Västmanlands museum där författaren är hedersgäst. För mer information, kontakta KM, info@kmmd.se eller telefon: 021-80 62 80.

Henry Simonsson var under mycket stor del av sin karriär verksam i Västmanlands län. Han började arbeta som amanuens på Västmanlands Läns Museum 1958, blev antikvarie 1961,landsantikvarie (länsmuseichef) 1970 och länsantikvarie 1976.

 

Publicerad: 2015-11-23 kl. 11.12