Bohusläns museum

Bohusläns museum är en professionell aktör med lång och bred erfarenhet inom uppdragsarkeologi. Vi utför alla typer av arkeologiska, marinarkeologiska och publikt arkeologiska uppdrag. Uppdragen spänner från stora och omfattande arkeologiska undersökningar till intresserade privatpersoners frågor. Våra arkeologer har utfört arkeologiska undersökningar i Västsverige i mer än 20 år. Vår personalstyrka är för närvarande 12 tillsvidareanställda och 7 visstidsanställda arkeologer. Enhetschef är Mikael Eboskog.

Bohusläns museum är en av landets största och mest erfarna institutioner vad gäller marinarkeologisk uppdragsverksamhet. Vi har en gedigen erfarenhet av att utföra utredningar, förundersökningar och mer omfattande undersökningar i hav, sjö och vattendrag. Inom den marinarkeologiska verksamheten arbetar för närvarande fyra tillsvidareanställda arkeologer. All personal har yrkesdykarutbildning och tre är certifierade dykledare.

Att vår arkeologiska kunskap och våra resultat skall spridas ser vi som en självklarhet. I samband med våra arkeologiska undersökningar och projekt håller vi fängslande föredrag, spännande vandringar, intressanta visningar och lustfyllt lärorika skolprogram. Kring olika arkeologiska teman håller vi seminarier och workshops. Vi skriver vetenskapliga och populära böcker, artiklar och texter och vi fungerar som kunskapskälla och inspiratörer vid bland annat utställningar, gestaltningsprogram och kurser.

Kontakta enhetschef Mikael Eboskog>>>
 

https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/

http://www.bohuslansmuseum.se/sv/Vastarvet/Verksamheter/Bohuslans-museum/Tjanster/Tjanst/?btid=episerver_56842

http://www.stadennyalodose.se/

Publicerad: 2015-11-09 kl. 15.15

Senast ändrad: 2015-11-09 kl. 15.49