Värmlands museum

Värmlands Museums har tre arkeologer varav 2,5 arbetar med uppdrag och 0,5 är anslagsfinansierad. Museet har arbetat med uppdrag sedan 1990 och genomför mellan 15 och 25 uppdrag om året. Huvuddelen av uppdragen utgörs av olika inventeringar, utredningar och förundersökningar. Två av arkeologerna är platsledare (i FMIS) och vi har också kompetens inom marinarkeologi. Långsiktigt arbetar vi enligt ett nytt forskningsprogram med fokus på bebyggelsemönster. Kontaktperson för avdelningen är Hans Olsson.

Kontakta Hans Olsson>>>

www.varmlandsmuseum.se

https://www.facebook.com/varmlandsmuseum

 

Publicerad: 2015-09-25 kl. 07.22

Senast ändrad: 2015-11-18 kl. 10.46