Upplandsmuseet

Arkeologi vid Upplandsmuseet har en lång tradition, men först 1998 tillkom den renodlade arkeologiska avdelningen. Dessförinnan har arkeologi varit en del av museets verksamhet, sedan bildandet av Upplandsmuseet 1949 och innan dess inom ramen för museets föregångare Upplands fornminnesförening.

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens när det gäller att värdera olika fornlämningars kunskapspotential. Vår främsta kompetens finns inom områdena boplatsarkeologi, gravarkeologi, medeltidsarkeologi med både stads- och kyrkoarkeologi. Som museibaserade arkeologer har vi den stora förmånen att förfoga över resurser för att sköta och kommunicera den arkeologiska kunskapsproduktionen, men också nära tillgång till intern kommunikation med agrarhistoriker, konsthistoriker, historiker och byggnadsantikvarier. Vi besitter stor kunskap om kartanalyser och GIS.

På den arkeologiska avdelningen finns nio tillsvidareanställda arkeologer, varav tre personer är tjänstlediga för högre studier. Därutöver har vi också en person med arkeologutbildning som sköter ad acta läggning av foton mm. Avdelningschef är Bent Syse.

Kontakta avdelningschef Bent Syse>>>

www.upplandsmuseet.se

 

Publicerad: 2015-11-09 kl. 15.20

Senast ändrad: 2015-11-09 kl. 16.05