Sydsvensk Arkeologi AB

Sydsvensk Arkeologi AB är inriktat på uppdragsarkeologi i södra Sverige. Vi erbjuder tjänster inom alla sorters arkeologiska uppdrag – utredningar, förundersökningar och undersökningar. Sydsvensk Arkeologi AB har varit verksamt sedan år 2010 och är ett av Regionmuseet Kristianstad helägt aktiebolag. Företaget har sina rötter i den arkeologiska verksamheten vid Malmö muséer och Regionmuseet Kristianstad. Vi har kontor i Kristianstad och Malmö. VD är Nils Johansson.

En bärande del i vår profil är kopplingen till de regionala museernas samhällsuppdrag: att samla och bygga kunskap om kulturhistoria och tillgängliggöra och förmedla resultaten till allmänheten. 

Sydsvensk Arkeologis vision är: Kunskap om det förflutna – för en hållbar framtid.

Kontakta VD Nils Johansson>>>

www.sydsvenskarkeologi.se
http://www.sydsvenskarkeologi.se/blogg
https://www.facebook.com/pages/Sydsvensk-Arkeologi

 

Publicerad: 2015-09-25 kl. 07.22

Senast ändrad: 2015-11-09 kl. 15.55