Stockholms läns museum

Vid Stockholms läns museum arbetar fem arkeologer inom uppdragsverksamheten. Vi åtar oss alla typer av uppdrag, från enklare schaktkontroller till större slutundersökningar. Under det senaste decenniet har museet bedrivit egna forskningsundersökningar av en tidigkristen gravmiljö vid Broby bro i Täby kommun. En särskild kompetens har därmed utvecklats kring frågor och lämningar relaterade till perioden, bland annat kring länets runristningar. Bland våra arkeologer finns också särskild kompetens vad gäller medeltida och industrihistoriska lämningar. Som en del av ett museum finns också givetvis ett fokus på förmedlingsuppdraget och pedagogik kopplat till arkeologisk uppdragsverksamhet. Enhetschef är Richard Grönwall.

Kontakta enhetschef Richard Grönwall>>>
 

www.stockholmslansmuseum.se

https://www.facebook.com/stockholmslansmuseum

https://arkeologistockholm.wordpress.com/

 

Publicerad: 2015-11-09 kl. 15.14

Senast ändrad: 2015-11-09 kl. 15.46