Kalmar läns museum

Museiarkeologi sydost (MAS) är den arkeologiska enheten vid Kalmar läns museum. Tillsammans har vi mer än 20 års erfarenhet av arkeologiska undersökningar i Kalmar och Kronobergs län. Vi utför alla typer av arkeologiska uppdrag och kan särskilt erbjuda specialistkompetens inom bl.a. stenålder, bronsålder, medeltida järnhantering och publik arkeologi. Idag arbetar 11 tillsvidareanställda arkeologer på avdelningen, fördelade på två kontor i Kalmar och Växjö. Bland medarbetarna finns en utbildad forskningskommunikatör med bred erfarenhet av kommunikation i arkeologiska projekt. Avdelningen leds av Per Lekberg.

De senaste åren har vi bidragit med vår kompetens i en rad större samarbetsprojekt som t ex ESS utanför Lund, E22 Blekinge och de stadsarkeologiska undersökningarna i Växjö och Kalmar där vi bl.a. medverkat med vår expertis inom projektledning, litiska analyser och kommunikation. Hos oss finns medarbetare med god erfarenhet av populärvetenskapligt skrivande och redaktörskap för olika typer av publikationer.

Sedan 2010 driver vi ett forskningsprojekt kring fornborgen Sandby borg på sydöstra Öland. Projektet När tiden stannade - livsöden och dödsögonblick i Sandby borg erhöll 2015 finansiering från Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbetsprojekt mellan Museiarkeologi sydost, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet.

Kontakta Per Lekberg>>>

Hemsida>>>

 

Publicerad: 2015-09-25 kl. 07.22

Senast ändrad: 2015-11-13 kl. 13.14