Blekinge museum

Blekinge museum har sedan grundandet 1899 bedrivit arkeologi inom det egna länet. Arkeologin utförs i nära samarbete med museets övriga funktioner liksom tillsammans med ett flertal kollegiala institutioner utanför länet. Vid museets kulturmiljöavdelning är sammanlagt ca 3,5 heltidstjänster inriktade på arkeologi. Häri ingår även arbetsuppgifter som rör GIS- och karthantering, magasinsarbete, inventeringsfrågor och digital visualisering. Ansvarig för arkeologienheten är Mikael Henriksson.

Kontakta Mikael Henriksson>>>
 

www.blekingemuseum.se

http://www.blekingemuseum.blogspot.se/

https://www.facebook.com/vastravang/

Publicerad: 2015-09-25 kl. 07.22

Senast ändrad: 2015-11-09 kl. 15.48