Medlemmar

Ett av de mål som M-ark har är att främja medlemmarnas intressen genom samverkan. De senaste åren har M-arks medlemmar samverkat inom ramen för flera stora arkeologiska undersökningar och forsknings- och utvecklingsprojekt. I menyn till höger hittar du en kort presentation av några av de samverkansprojekt som genomförts inom ramen för M-ark.

Där finns också en förteckning över våra medlemsorganisationer med presentation av deras respektive verksamheter. Söker du en samverkanspartner för ett projekt är det med respektive organisation du tar kontakt. Kontaktinformation hittar du i presentationerna.

För mer information och frågor om medlemsskap i M-ark, kontakta gärna:

Erik Rosengren, Kulturmiljö Halland.

Skicka e-post till Erik>>>

Publicerad: 2015-09-16 kl. 12.14

Senast ändrad: 2015-11-13 kl. 11.04