Välkommen till Museiarkeologiska branschorganisationen!
M-ark är de regionala och kommunala museernas branschorganisation för arkeologi. Vårt syfte är att stödja våra medlemmar i sitt arbete med att utveckla, bygga upp och kommunicera arkeologisk kunskap som bidrar till samhällsrelevans.Kort sagt - en samhällsnyttig arkeologi för alla.

SamverkansprojektSnapperiskogen SU

Snapperiskogen SU